GEOmix

Letnik 29, št. 1 (maj 2022)

Prelistaj na spletu

Naslovnica: Posestvo Brdo. Avtorja: Severina Čvan in Žiga Pinter.

Vsebina

UVODNIK str. 1
BESEDA PREDSEDNIKA str. 3

Predstavitev uredniškega odbora GEOmix str. 4
Predstavitev funkcij upravnega odbora Dmgs str. 6

DROBTINICE

Dmgs kotiček str. 10
Egea kotiček str. 11
LGD kotiček str. 13
Slovenski vikend v Čepovanu (Miha Zajc) str. 15
Pogozdovalna akcija (Anita Kunšič) str. 17
Izmenjava ─ Gradec (Manca Bohinec in Manja Jakopič) str. 18
Spomladanski venček: okrogla miza z mladimi zaposlenimi geografi (Barbara Hauptman) str. 20
Kongres zahodne regije 2022: trajnostne priložnosti za preoblikovanje antropogenih vplivov (Job Stopar) str. 21
Egea Turku in Slovenija (Henrik Mattila, Mila Hämäläinen in Sofia Tenho) str. 24

AKTUALNO

Erasmus v Amsterdamu str. 26
Pomen mestnega gozda za Celjske dijake (Sonja Drofenik) str. 29
Erasmus izmenjava med skandinavskimi gozdovi (Lucija Ličer) str. 32

SREDICA

Gozd (dr. Blaž Repe) str. 36
Občutljivost navadne bukve (Fagus sylvatica) in hrasta doba (Quercus robur) na sušo (Rok Brišnik) str. 38
The great green wall of africa – project review: effects on landscapes and locals (Sophia Kremser and Tobias Nitschke) str. 44
Pestrost drevesnih vrst in pojavljanje tujerodnih drevesnih vrst v Sloveniji (Anže Martin Pintar) str. 49
Biodiversity by chainsaw? High stumps as habitat for insects, birds, and fungi (Yasmina Duinkerken) str. 56

AKTUALNO

Snežnik (Gaja Ramić) str. 59
Zgodba o Bambiju in gozdu (Luna Marion Roženbergar) str. 62

KOLUMNA

Misliti novo Evropo (Tim Gregorčič) str. 63

POGOVARJALI SMO SE

Intervju z revirnim gozdarjem ZGS (Matej Knez) str. 66

KOMPAS V ROKE IN …

Senegal in “fuzbal” revolucija (Boris Kokalj) str. 68
Veliki geografski romunski roadtrip (Job Stopar) str. 72
Todo bien mi amor (Rok Brišnik) str. 79

SAJ JE RES, PA NI

Blagodejni učinki kajenja na zdravje gozdov (Miha Sever) str. 84

ZABAVA

GEOmix-ova gozdna kulinarika str. 86
Gozdna križanka str. 87
Memes str. 88
Osmerosmerka na temo latinskih imen str. 90